FAQ

Får jag tävla?
Alla som tränar med DSK får också tävla. Man behöver inte uppnå någon speciell resultatnivå eller vara uttagen. Undantag från detta är när DSK deltar med lag med begränsat antal deltagare exempelvis i stafetter.

Måste man tävla? 
Nej. DSK uppmuntrar till tävlande men det går också bra att ”bara” träna. Vissa gillar inte att tävla, andra kan inte låta bli. En del ändrar sig med tiden. Var och en avgör om man vill tävla och i så fall hur mycket.

Kostar det något?
De anmälningsavgifter som anges i inbjudningarna betalas av DSK.

Extrakostnaden för s.k. efteranmälan får man däremot stå för själv. Eftersom DSK debiteras av arrangören för alla våra deltagare i klump så ska man sätta in extrakostnaden på DSK friidrotts bankgiro 5158-1932 och ange Namn och vilken tävling det gäller.

Anmäl alltså i tid! Notera att avgifterna brukar ligga på 90-150 kr per grenstart. Sammantaget är tävlingsavgifter en av sektionens största kostnader, så vi förväntar oss att den som har anmält sig också deltager om inte skada eller sjukdom hindrar.

Hur vet jag när på dagen jag skall tävla?
Tidsprogram publiceras som regel inte förrän anmälningstiden gått ut. Detta beror på att tidsåtgången är beroende av antalet deltagare. I utgångsläget får man därför avsätta dagen även om inte hela går åt. Tidsprogrammet publiceras på den aktuella tävlingens hemsida ca en vecka innan tävlingen och man kan då kolla när grenstarterna är. I PM:et för tävlingen står det hur lång tid innan avprickning ska ske, oftas 45 min eller 1 timme.

Vad behöver man ordna själv?
Var och en ansvarar för sina transporter till och från arenan. Tränarna är som regel inte på arenan. Ofta sköter de träning hemma i Danderyd samma dag som tävlingen går. Föräldrarna måste därför ge barnen det stöd som behövs på plats.

Måste man ha speciell tävlingsdräkt?

Det finns inget absolut krav på att bära tävlingsdräkt på vanliga arenatävlingar. För de yngre som kanske bara provar på att tävla behövs inga särskilda skor (se nedan) eller tävlingsdräkt.

För den som tävlar mycket rekommenderar vi att ha DSK-tävlingskläder. Det blir mera lagkänsla och roligare att tävla när man känner igen och kan heja på sina kompisar när de tävlar. Vill man köpa DSK-kläder så säljs dessa vid höst- respektive våravslutningen alternativt kontakta Karin Sundberg Skoglund (karin@dskfri.se).

På officiella mästerskap t.ex. SM, JSM, USM, VSM, DM, krävs reglementsenlig tävlingsdräkt.

Måste man ha spikskor?

Nej, men spikskor är att rekommendera när man tävlar. 

Hur värmer man upp?

En av våra f d tränare, Stefan Daberius, har tagit fram en bra INSTRUKTION FÖR UPPVÄRMNING INFÖR TÄVLING.

Hur höga är häckarna?

Häckhöjder och avstånd utomhus

Häckhöjder och avstånd inomhus