Värdegrund & Policy

Här kan du ladda hem Vår förenings Policy

Danderyds SK Friidrottförening har antagit följande värdegrund:

Sundhet

Danderyds SK ska vara en sund, rättvis och öppen förening där vi fostrar goda kamrater och duktiga atleter.

Glädje

Föreningens verksamhet ska präglas av glädje i allt vi gör – för idrotten, för gemenskapen och i bemötandet av alla individer.

Utveckling

Föreningen ska ge alla verksamma möjlighet till personlig utveckling utifrån varje individs egna förutsättningar – både idrottslig och mental utveckling som bygger självförtroende, självkänsla och motivation.

 

Utöver detta har Svensk Friidrott ett pågående värdegrundsarbete för Friidrott i Sverige. I dokumentet Friidrottens värdegrund (ladda hem genom att klicka på texten) kan du läsa om vad som görs inom svensk friidrott gällande värdegrundsfrågor. Givetvis står DSK Friidrott bakom detta initiativ.