Klubbmästerskap

 

Klubbmästerskap

Sedan 2002 har DSK ett klubbmästerskap där de aktiva har hela utomhussäsongen på sig att kvalificera sig.

Mästerskapet har varit åldersbundet och funnits i alla åldersklasser från 10 eller 12 år och uppåt (från 10 år 2002-2019, från 12 år från 2020). Upp till 15 år har man tävlat i ettårsklasser och därefter i flerårsklasser. Aktuella åldersklasser ses över varje år med hänsyn till aktuella åldrar på våra aktiva.

Reglerna har varierat något genom åren, men huvuddragen har varit detsamma. Tills vidare gäller:
- KM kan vinnas i alla individuella arenagrenar på ordinarie grenprogram för ålderklassen (för 10-11 åringar gällde grenarna som ingick i ungdomsmärket 11 år).
- Kvalificerande resultat kan göras i alla tävlingar under hela utomhussäsongen.
- För att KM skall delas ut i en viss tävlingsklass och gren krävs minst tre genomförda tävlingsinsatser totalt av en eller flera DSK:are.
- För att bli klubbmästare måste man dels vara bäst, men även ha klarat ett resultat på i förväg angiven nivå. I åldersklasserna upp till 17 år är resultaten kopplade till märkeskraven för ungdomsmärket. Bronsnivå för 12-17 åringar, den enda nivån för 10-11 åringar.
- Styrelsen avgör från fall till fall vilket resultat som är bäst när det förekommer manuella tider, medvindsresultat eller liknande.

Alla mästare:

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020 2021

2022 2023