Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en aktivitet eller medlemskap hos oss skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig. Avgiftsbelaga aktiviteter aviseras och faktureras oftast samtidigt.
Bokningar är bindande men man kan under 7 dagar själv avboka sig via "mitt konto"

Uppsägning av plats i träningsgrupp
Vid uppsägning av plats i en träningsgrupp meddelas det via mail till kansli@dskfri.se.
En plats i en träningsgrupp är aktiv så länge inte en uppsägning har gjorts.
Vid terminsskifte flyttas man automatiskt vidare till nästkommande termins träningsgrupp.

Återbetalning plats i träningsgrupp
Återbetalning av avgifter görs endast vid sjukdom/olycka som är av sådant slag att aktiviteten inte kan fullföljas och styrks med läkarintyg. Avgiften återbetalas för den tid som läkarintyget avser.

Återbetalning läger eller resa
Observera att avbokningskostnader kan tillkomma på hela eller delar av avgiften för läger eller resa, då vi ofta har fasta kostnader.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före start om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.