Regler - utdrag ur belastningsregistret

DSKs regler avseende begäran utdrag från belastningsregistret

Alla ledare/tränare i DSK Friidrott som deltar i vår barn- och ungdomsverksamhet ska uppvisa utdrag ut belastningsregistret enligt följande regler. Reglerna baseras på RFs riktlinjer om möjlighet för förening att begära utdrag från ett begränsat belastningsregister, vilket innehåller uppgifter om eventuella sexualbrott och grova våldsbrott.

Reglerna omfattar samtliga som deltar som ledare för föreningens ungdomsverksamhet (barn upp till 18 års ålder). Redan anställda ledare som byter arbetsuppgifter, från att ha arbetat med vuxna till att arbeta med barn upp till 18 år, omfattas också av dessa regler.  

Personen begär själv från Polisen ett utdrag, vilket uppvisas  för någon av föreningens utsedda personer. Utdraget ska var högst ett år gammalt. Efter kontroll lämnas utdraget tillbaka till berörd person. Framgår det av utdraget att personen är dömd kan personen suspenderas från sitt uppdrag inom föreningen.

Registerutdrag kan beställas vi länk här.

Föreningen har ett register där det sker en notering att personen har uppvisat ett godkänt registerutdrag. Utdrag ska visas upp vartannat år och gäller alla ledare 15 år och äldre samt föräldrar som deltar i aktiviteter med barn, t ex medföljande på läger.