Stadgar

Danderyds SK Friidrottsförening - Friidrott med glädje, sundhet och utveckling!

Danderyds SK Friidrottsförening bildades 2016-06-06 och på årsmötet 2017-10-03 antogs dessa stadgar:

Stadgar Danderyds SK Friidrottsförening