Tävlingsanmälningar

Anmälningar till tävlingar skall alltid göras genom DSK friidrott, se nedan

Var hittar jag tävlingar?

Information om aktuella tävlingar i Stockholmsområdet (och några utvalda lite längre bort) finner du i kalendern här på hemsidan. Senaste anmälningsdatum för respektive tävling framgår om du klickar på tävlingens namn i kalendern. Tänk på att anmälan till kansli@dskfri.se bör ske minst 2 vardagar innan arrangörsklubben angivna sista anmälningsdatum för att administrera er anmälan. Gör gärna er anmälan i god tid då många grenar har begränsat antal deltagare och snabbt blir fullbokade.

Om du vill åka längre och tävla runtom i Sverige hittar du samtliga tävlingar på Svenska Friidrottsförbundets hemsida.  

Du kan också hitta tävlingar via:

EasyRecord, Webathletics, Track and Field Friidrottsanmälan.se och AthletiComp

OBS!  DSK veteraner har särskilda regler för tävlingsanmälan och avgifter se Veteransidan.

Gör så här för att anmäla dig:

Anmälningar till ungdomstävlingar mailas till: kansli@dskfri.se
Anmälan skall innehålla följande:
- Vilken tävling det gäller
- Namn 
- Födelseår på den som skall tävla
- Vilka grenar och klass man ska tävla i

Personbästa används för seedning i löpgrenar och publiceras ofta i startlistor av arrangörsklubben löpande under anmälningstiden. Det kan vara spännande att se vilken konkurrens man kommer att möta!

Om man glömt bort sina resultat så kan man titta i DSKs Friidrottsstatistik, där vi samlar alla klubbmedlemmars resultat under året (även resultat från tidigare säsonger finns!).

Ålder

Notera att man under inomhussäsongen tävlar i åldersklass enligt friidrottsförbundets regler. Exempelvis skall en person som fyller 12 år 2023 räknas som tolvåring redan vid inomhustävlingar i november-december 2022, trots att personen bara är 11 år då.

Avgifter

Arenatävlingar, inomhus och utomhus

De anmälningsavgifter som anges i arrangörernas inbjudningar betalas av DSK när man anmäler sig genom oss.

Klubben står för anmälningsavgifter för maximalt fyra grenstarter per dag för de som är aktiva i en träningsgrupp. Begränsningen i antalet starter är beslutad både med hänsyn tagen till vad som är lämpligt för våra aktiva och mot bakgrund av vad föreningens ekonomi tillåter. I de fall som aktiv trots klubbens rekommendationer anmäler sig till fler grenstarter än vad klubben står för kommer klubben att debitera den aktive för överskjutande startavgifter.

Notera att avgifterna brukar ligga på 90-150 kr per grenstart. Sammantaget är tävlingsavgifter en av föreningens största kostnader, så vi förväntar oss att den som har anmält sig också deltager om inte skada eller sjukdom hindrar.

Terrängtävlingar/långlopp

Vid anmälan till terrängtävlingar eller gatulopp så står medlemmen själv för anmälan samt för anmälningsavgiften. Undantaget är DM i Terräng samt SM i Terräng där klubben står för avgiften då anmälan sker innan sista anmälningsdag.

Avbokning av tävlingsanmälan

Om ni behöver avboka en eller flera grenar så går det bra att göra det genom att kontakta kansli@dskfri.se innan sista anmälningsdagen. Eftersom anmälan är låst när sista anmälningsdagen har passerat så faktureras DSK Friidrott även för de grenar man inte deltagit i. 

Om du anmäler dig sent - viktigt!

Extrakostnaden för s.k. efteranmälan får man däremot stå för själv. Du betalar extrakostnaden genom att gå till vår webshop. Obetalda extrakostnader för efteranmälan kommer klubben att debiteras den aktive.

Barn och ungdom: https://www.dskfri.se/shoppen/barn-o-ungdom-tavlingsavgifter/
Veteran: https://www.dskfri.se/shoppen/veteran-tavlingsavgifter/

DSK debiteras av arrangören för alla våra deltagare i klump, i webshopen väljer du det belopp som motsvarar efteranmälan. Som altenativ till webshopen kan du även swisha beloppet till 123 005 23 81 Viktigt att du anger Namn och vilken tävling det gäller!