Faktureringsinfo

Viktig information till våra leverantörer

Danderyds SK Friidrott är nu en egen fristående förening tillhörande Danderyds Sk Idrottsallians vilket bl a innebär nytt organisations nummer (802504-3996) och nya adresser. 

En annan nyhet är att vi har infört elektronisk hantering av samtliga leverantörsfakturor som ett led i att effektivisera och kvalitetssäkra rutinerna runt leverantörsreskontran.

Det innebär att samtliga leverantörsfakturor ska skickas till ett externt skanningsföretag för maskinell skanning och tolkning. Förändringen kommer att innebära att alla fakturor ska sändas till en ny fakturaadress.

Fakturaadressen samt referensnummer är följande:

Danderyds SK Friidrott

FE 763
Fack: 1180
751 75 Uppsala

Fakturor går även att maila till pdffaktura@kansliet.net. Fakturan måste vara i pdf-format, endast en faktura per mail kan biläggas.

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för komplettering. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter etc. godkänns inte.

Syftet är att underlätta vår hantering och på så sätt säkerställa att ni får betalt i rätt tid. Vi hoppas att denna förändring inte medför problem för er.

Eventuella frågor angående fakturahantering i Danderyds SK Friidrott besvaras av vår kassör, e-post: kassor@dskfri.se

Med vänliga hälsningar

Danderyds SK Friidrottsförening