Klubbrekord

Gällande klubbrekord utomhus 9-19 år (uppdaterad 17 juni 2024)

Gällande klubbrekord inomhus 9-22 år (uppdaterad 2 april 2024)

Rekord kräver egentligen att man har information om alla tidsperioder då dessa kan ha slagits. Det har vi dessvärre inte generellt. Samtidigt tycker vi det är viktigt för dagens aktiva att få möjlighet att slå klubbrekord. Publicerade listor är därför med förbehållet att äldre resultat kan komma fram som överträffar både äldre och nyare rekordnoteringar.

Seniorer

Med seniorer menas här att listan inte tar hänsyn till den aktives ålder och att reglerna är de som gäller för seniorer. Klubbrekordlistan för seniorer utomhus är den av alla listorna som är bäst underbyggd.  Två rekord slogs 2021, sex noteringar är från 2008 eller senare efter ett flertal noteringar 2010-11. Ännu flera av de gamla rekorden borde dock snart vara nåbara för den nuvarande generationen ungdomar. Därutöver finns en del vakanta rekord att erövra. Den historiskt intresserade kan jämföra med läget drygt 50 år tidigare i Rekordtabell 1959 och en stämningsbild på Per-Owe Trollsås från samma tid.

Stafettrekorden har fått ett eget dokument. Även där har de flesta rekorden ganska många år på nacken. Förhoppningsvis är flera av dessa nåbara för våra aktiva inom överblickbar tid.

Vad gäller inomhusresultat har dessa bara följts upp systematiskt de senaste c:a 10 åren. Från tiden innan dess är endast ett fåtal resultat kända. Innerekordlistan är därmed med reservation för att det bör finnas fler äldre resultat som är bättre än de angivna. Under 2022 har redan 6 nya rekord slagits och ett har tangerats. Den nya generationen är på gång!

Barn/ungdomar/juniorer

När det gäller åldersbundna rekord tillkommer två komplikationer:

  • Reglerna har varit olika vid olika tider t.ex. vad gäller redskapsvikter.
  • Äldre rekordlistor har rekord i tvåårsklasser och därför saknas uppgifter om vartannat år för en viss aktiv.

Trots alla dessa begränsningar har vi valt att publicera dem. Listorna är sorterade på 'åldersklass' d.v.s. den klass man tävlar i enligt friidrottsförbundets regler. Exempelvis skall en person som fyller 12 år 2019 räknas som tolvåring redan vid inomhustävlingar i november-december 2018, även om personen var 10 eller 11 år när rekordet sattes.

Även för de åldersbundna rekorden saknas en hel del information från tiden fram till sent 90-tal. Genomgång av Sverige-statistik för vissa år har givit en hel del rekordfynd i åldrar från 14 år och uppåt. Det är samtidigt mycket troligt att det även gjorts sådana resultat under år som ännu inte gåtts igenom.

SM- och VM-titlar till DSK-are har också samlats i en lista.

Vår statistikansvarige Mats Törnström tar tacksamt emot statistik, tillägg och rättelser till alla listorna.

Veteranrekord

Veteranrekordtabell  (Uppdaterad 6/9-2015) 
(Innehåller både utomhus- och inomhusrekord)

Som ett komplement till ungdomarnas åldersbundna rekord publiceras här rekord för klubbens veteraner. Inom svensk friidrott räknas man som veteran från och med det år man fyller 35. De internationella reglerna skiljer sig något från de svenska, men här används de svenska definitionerna.

Grenurvalet följer det som gäller för svenska nationsrekord för veteraner. Undantaget är dock landsvägsloppen som inte finns med eftersom tillförlitlig statistik saknas. Liksom när det gäller ungdomar finns särskilda regler för redskapsviker och liknande som följer tävlingsklassen. För veteraner omfattar dessa normalt 5 årsklasser i taget, t.ex. 2015 ingår födda 1976-80 i 35-årsklassen.

I likhet med ungdomsrekorden är det huvudsakligen resultat från 2000-talet som förekommer i listan. Det beror delvis på tillgången på statistik. Några resultat från äldre tider har i alla fall kunnat spåras och kompletteringar/rättelser är mer än välkomna.

Mera information om veteranfriidrott hittas på hemsidan för Svenska friidrottsförbundets veterankommitté